Социология

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Социология

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Социология
Квалификация: социолог

Компетенции на завършилите програмата:

- Притежават знания в областта на съвременната социология;

- Придобиват умения за прилагане на количествени и качествени методи за анализ; за организиране и провеждане на емпирични социологически изследвания

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Професионална реализация: завършилите програмата са специалисти в областта на науката, образованието, медиите, агенциите за изследване на общественото мнение, маркетинговия сектор.

Департамент, предложил програмата:

Философия и социология