Египтология (Египетски език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Египтология
Квалификация: египтолог

Компетенции на завършилите програмата:

- Притежават знания за съвременното състояние на новогръцкия език и култура, придобиват умения за общуване и работа с новогръцки език и медии;

- Придобиват умения за ползване и съставяне на текстове в различни комуникативни среди, придобиват основни умения за работа с литературни и исторически текстове.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят като: египтолог; уредник на музей; завеждащ на филиал/музей; фондохранител.

Департамент, предложил програмата:

Средиземноморски и Източни изследвания