Археология

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Археология

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Археология
Квалификация: археолог

Компетенции на завършилите програмата:

- Притежават знания за основните археологически извори от праисторията до късното средновековие

- Придобиват умения да провеждат археологически разкопки, да анализират и публикуват резултати от археологически изследвания.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да са: уредник в музей и фондохранител

Департамент, предложил програмата:

Археология