Дигитална хуманитаристика (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата Digital Humanities въвежда студентите в новите ключови умения за общуване на работното място, свързани с радикалните промени в обществото, предизвикани от мобилните комуникационни услуги и развиващите се уеб технологии. В случая това означава реализация на хибриден тип общуване в 21. век като психологически феномен в различни социални сфери в условията на бързо превземащи пространството цифрови технологии.

Основният фокус на програмата е да се погледне отблизо как технологичното създаване и интуитивното ползване си подават ръка и формират нова емоционална и социална интелигентност като глобален език за общуване в различни професионални сфери, където интерактивното ползване на данни, мобилни услуги и видеоконферентно присъствие са вече ежедневие. Този глобален стил се ползва като приложен език с рекламна цел, за постигане на лидерство и определена социална динамика на работното място, както и при социално обвързване в различни онлайн платформи.

прочети още

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Дигитална хуманитаристика
Квалификация: специалист, комуникации

Компетенции на завършилите програмата:

Успешно завършилите програмата придобиват знания за:

- комуникационни стратегии при социално общуване посредством уеб инструменти и мобилни комуникации.

- изграждане на онлайн визуализация чрез опростен тип компютърна анимация;

- психологически подходи и процеси, свързани с визуалното възприятие чрез дигиталните медии;

- стратегически умения за уеб базирано и видеоконферентно общуване

Успешно завършилите програмата придобиват умения за:

- емоционална интелигентност в социалното интернет общуване, чрез прилагане на комуникационните принципи на споделяне и обмен на работното място (т.нар. социална Фейсбук технология);

- социална интелигентност - гъвкаво прилагане на мобилните комуникации за обвързване на клиенти и създаване на нов тип социални услуги (т.нар. дигитален капитал / Digital/K);

- ползване на игрова 2D/3D среда за създаване на емоционален достъп до абстрактни факти при изследователско и публично общуване;

- гъвкаво реагиране към променящите се потребителски навици в различна социална среда - реална и виртуална.

Дипломиране:

Завършването на обучението в майнър-програмата - втора специалност става с успешно завършени аудиторни курсове и семестриални проекти.

Професия и възможни заемани длъжности:

Придобитите компетенции дават особена възможност на завършилите майнър-програмата като втора специалност да прилагат придобитите психологически и технологични умения от хибриден тип, свързани с развитието на дигиталната сфера в различни традиционни и развиващи се професионални сфери. Тези умения са естествено продължение на професионалната квалификация, базираща се на основната им специалност и могат по-лесно да намерят своята реализация в нови професии, напр. консултант по социални медии, мениджър на съдържанието (content manager), консултант по маркетинг на съдържанието (content marketing), специалист по социална работа и консултиране, консултант по маркетинг и реклама, консултант по връзки с обществеността.

Департамент, предложил програмата:

Здравеопазване и социална работа