Социална работа

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Социална работа

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Социална работа
Квалификация: социален работник

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите на minor-програмата-втора специалност "Социална работа":

- притежават знания за природата на помагащите отношения, за тяхната динамика, за управлението и структуриране в ситуацията на помагане като процес на отношения между субективни личности, за организацията на помагането в институции, за влиянието на социалните политики върху отношенията на помагане.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите minor-програма-втора специалност могат да са: социални работници във всички общински, държавни и неправителствени организации и програми за социална помощ на деца и възрастни.

Департамент, предложил програмата:

Здравеопазване и социална работа