Журналистика

Кратко представяне на програмата:

Майнър програма "Журналистика“ е насочена към всички студенти, които се обучават в други бакалавърски програми (major-програми) и искат да надградят своите знания или да се преориентират към друга научна област.

След първата година на обучение студентите в НБУ могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

Майнър програмата, освен специализираните теоритични курсове, включва участие в медийни конференции и възможност за стажове в Българска национална телевизия, Българско национално радио, Българска телеграфна агенция, Програма „Достъп до информация“ и др.

прочети още
Журналистика

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Журналистика
Квалификация: журналист

Компетенции на завършилите програмата:

- завършилите програмата притежават знания по журналистика, медиязнание и теории на комуникациите;

- познания, относно методите на изследване и анализ на съвременните медии и ролята им в информационното общество;

- професионални знания и умения за радио- и телевизионна дейност.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта и след покриване на изисквания брой кредити на програмата.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да са: журналисти в печатни издания, електронни медии; специалисти в отделите по комуникации на държавната администрация, местната власт, частни фирми и неправителствени организации.

Департамент, предложил програмата:

Медии и комуникация