Фотография

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Фотография

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Фотография
Квалификация: фотограф - художник

Компетенции на завършилите програмата:

- Притежават знания в областта на визуалните изкуства и етапите на творческия процес в областта на фотографията;

- Придобиват умения да създават фототворби с високи художествени качества.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да са: фотографи, фоторепортери, научни и художествени фотографи в телевизии, студиа за визуални ефекти, фотографски студиа, издателски къщи, рекламни агенции, печатни и електронни медии.

Департамент, предложил програмата:

Кино, реклама и шоубизнес