Реклама

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Реклама

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Реклама
Квалификация: рекламен мениджър

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата:

- Притежават знания в областта на визуалните изкуства и етапите на творческия процес в областта на рекламата;

- Придобиват умения за създаването на рекламен продукт

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите minor-програма-втора специалност могат да са: рекламен мениджър, експерт реклама и други професии в областта на маркетинга и корпоративните комуникации.

Департамент, предложил програмата:

Кино, реклама и шоубизнес