Психология

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Психология

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Психология
Квалификация: психолог

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата:

- Притежават знания в основните области на съвременната психология: когнитивна психология, психология на развитието, социална психология, психология на личността, организационна психология, психопатология и психолингвистика

- Придобиват основни умения за планиране и осъществяване на емпирично или приложно психологическо изследване и за интерпретиране на резултатите от такива изследвания.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите minor-програма-втора специалност психология могат да работят в отдели по човешки ресурси, рекламни и консултантски агенции, социални домове, фондации и др.

Департамент, предложил програмата:

Когнитивна наука и психология