Сценичен дизайн

Кратко представяне на програмата:

Чрез обучение в майнър програма се придобива допълнителна специализация от друга бакалавърска програма, различна от основната. Допълнителната специализация се отразява в дипломата за придобита бакалавърска степен от основната програма.

Студентите записват майнър програма след първата година на обучение.

прочети още
Сценичен дизайн

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Сценичен дизайн
Квалификация: художник - сценичен дизайнер

Компетенции на завършилите програмата:

- Познания и умения за работа с пространство и форма в театралната и кино сценография

- В областите на основните понятия на съвременното изкуство

- В областите на развитието на художественото сценично оформление и костюма в различните епохи и страни

- В областите на компютърните технологии - 2 и 3D компютърно проектиране

- Да използуват различни материали и техните специфични изразни средства при проектирането на пространствен дизайн и дизайн на костюм;

- умения за проектиране на сценично осветление и мултимедия

- Съставяне на собствена концепция във визуалните изкуства

- Експертни умения и интердисциплинарен подход в екипна работа;

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите дванадесеткредитни проекта след покриване на изисквания брой кредити на програмата.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите minor-програма-втора специалност могат: да работят, като сценични дизайнери, художници в театри, телевизионни и киностудиа, както и на свободна практика.

Департамент, предложил програмата:

Изящни изкуства