Плакат и рекламен дизайн

Кратко представяне на програмата:

Програмата се записва след първата година на обучеение и предоставя възможност на студентите да разширят компетенциите си в областта на графичния дизайн, плакатното изкуство и визуалната комуникация.

Програмата е четирисеместриална. Във всеки семестър се предлагат три специализирани, професионални курсове и тренингови курсове на обучение, които са подбрани, за да бъдат полезни за професионалното развитие на студентите.

В зависимост от подготовката на студентите и тяхната основна програма, студентите могат да бъдат консултирани и да изготвят индивиуална майнър програма, която да съответства на техните конкретни нужди и желания за развитие в тази професионална област.

прочети още
Плакат и рекламен дизайн

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Плакат и рекламен дизайн
Квалификация: художник - графичен дизайнер

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите обучението си в програмата студенти, придобиват знания и умения:

Знания:

В областта на историята и съвременното развитие на графичния дизайн и плакатното изкуство;

В областта на специфичните композиционни похвати и изразни средства в плаката и рекламния дизайн;

В областта на съвременните тенденции и стилове в графичния и рекламен дизайн.

Умения:

Да изпълняват самостоятелно проекти за плакат в различни жанрове и рекламен дизайн;

Да проектират различни рекламни материали и тотал графичен дизайн;

Да проектират визуална идентичност на бранд или продукт;

Да проектират графичното оформление на етикет или опаковка на продукт.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите дванадесеткредитни проекта след покриване на изисквания брой кредити на програмата.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите minor-програма-втора специалност могат: да работят, като художници - графични и рекламни дизайнери в специализирани фирми, както и на свободна практика, като художници - проектанти в областта на графичния и рекламен дизайн

Департамент, предложил програмата:

Изящни изкуства