Мода

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Мода

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Мода
Квалификация: моден дизайнер

Компетенции на завършилите програмата:

- Притежават знания за модата и творческия процес на създаване на дизайнерски продукт;

- Придобиват умения да подготвят дизайнерски проекти чрез използване на класически и съвременни техники на проектиране.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите minor-програма-втора специалност могат да са: проектанти на облекло, стилисти или дизайнери.

Департамент, предложил програмата:

Дизайн