Кино и телевизия

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Кино и телевизия

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Кино и телевизия
Квалификация: специалист по кино и телевизия

Компетенции на завършилите програмата:

- Притежават знания в областта на визуалните изкуства и етапите на творческия процес в областта на киното и телевизията;

- Придобиват умения да използват съвременни цифрови технологии при изработване на филмова и телевизионна продукция.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да са: филмов и телевизионен режисьор/монтажист/оператор; специалисти режисьори, оператори, монтажисти в телевизии, студиа за визуални ефекти в киното и телевизията, на свободна практика, в екипите на независими продуценти.

Департамент, предложил програмата:

Кино, реклама и шоубизнес