История

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма – втора специалност от друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
История

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: История
Квалификация: историк

Компетенции на завършилите програмата:

- Притежават знания за историческите процеси и развитието на обществата;

- Придобиват умения да изследват и анализират исторически извори, архивни документи и паметници на културно историческото наследство и места на паметта

- Да изготвят научно издържани текстове по проблеми не само на миналото, но и на нашето настояще;

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Департамент, предложил програмата:

История