Интериорен дизайн

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Интериорен дизайн

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Интериорен дизайн
Квалификация: дизайнер

Компетенции на завършилите програмата:

- Притежават базисни знания за художествения процес при проектиране на интериор и екстериор;

- Придобиват основни умения за създаване на проект в областта на жилищен и обществен интериор и екстериор.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да са: дизайнери, консултанти и проектанти в рекламни агенции, дизайнерски и проектантски бюра.

Департамент, предложил програмата:

Дизайн