Екология и опазване на околната среда

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Екология и опазване на околната среда
Квалификация: еколог

Компетенции на завършилите програмата:

- Притежават знания в областта на опазването на околната среда;

- Придобиват умения да разработват и управляват проекти в областта на опазването на околната среда.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите minor-програма-втора специалност могат да работят като специалисти в екологични отдели и организации.

Департамент, предложил програмата:

Природни науки