Графичен дизайн

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Графичен дизайн

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Графичен дизайн
Квалификация: графичен дизайнер

Компетенции на завършилите програмата:

- Придобиват теоретични и практически знания за основните графични и композиционни принципи на дизайна, странирането и изграждането професионално на книжно тяло;

- Придобиват умения за изграждане и финализиране на графични, рекламни, печатни продукти. Както и изграждане и композиране на пространствени рекламни и експозиционни площи

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Департамент, предложил програмата:

Кино, реклама и шоубизнес