Антропология

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Антропология

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Антропология
Квалификация: антрополог

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата:

- получават системни знания за човека, общностите, обществата и културите; терминологията, теориите и методите в социалните науки; взаимодействието между различните дисциплини, изучаващи човека, обществото, общностите и културите; приложимостта на антропологичното познание в практиката, както и в различни сфери на познание и работа;

- придобиват умения да провеждат теренни антропологични изследвания; да подготвят и реализират самостоятелни изследователски и приложни проекти; да прилагат усвоените знания в планирането на дейности в областта на политиката, културата, туризма, местното самоуправление, образованието, науката.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да са: изследователи; експерти/ консултанти в бизнеса и корпоративния сектор; експерти по професионално/ кариерно ориентиране; анализатори, проучване на пазари; експерти в областта на рекламата; редактори, кореспонденти, репортери в медиите; специалисти в областта на туризма; уредници в музеи; приложни специалисти в държавната администрация: експерти в местната администрация; специалисти в неправителствения сектор.

Департамент, предложил програмата:

Антропология