Анимационно кино

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Анимационно кино

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Анимационно кино
Квалификация: режисьор на анимационни филми

Компетенции на завършилите програмата:

- Притежават знания в областта на визуалните изкуства;

- Познават етапите на творческия процес в областта на анимацията и имат понятие за характерните особености на драматургията, художествената постановка и режисурата в анимационния филм;

- Придобиват умения да работят като аниматори, както в областта на класическата анимация, така и с компютърни графични продукти.

Дипломиране:

Завършването на minor-програма – втора специалност става чрез успешната защита на четирите семестриални проекта от по 12 кредита.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да са: художници-аниматори в анимационни студиа или студиа за визуални ефекти; да работят на свободна практика или в екипите на независими продуценти.

Департамент, предложил програмата:

Кино, реклама и шоубизнес