Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО

Програмна схема

Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО

Курсове

Аудиторни курсове (кредитни)