Право

Програмна схема

Програмната схема е изцяло съобразна с Наредбата за единните държавни

изисквания за придобиване на висше образование по специалността “Право”

и професионална квалификация “юрист”.

прочети още
Право

1-ви семестър

Аудиторни курсове - задължителни

Аудиторни курсове - избираeми

Аудиторни курсове (некредитни)

Тренингови курсове