Music Performance (in English)

Programme plan

Семестриална учебна заетост включва: 9 кр. аудиторни курсове от програмата; 6 кр. от практически курсове (индивидуални курсове) и 15 кр. от извънаудиторни учебни форми.

read more
Music Performance (in English)

Semester 1

Lecture courses (credit courses) - Individual

Lecture courses (credit courses)

Training Courses