Бизнес администрация

Програмна схема

Бизнес администрация

1-ви семестър

Аудиторни курсове (кредитни)