Курсове по изкуства и социални умения

Кратко представяне:

Целта на общообразователните курсове по изкуства и социални умения е развиване на личния творчески и социален потенциал.

Курсовете са 30-часови едносеместриални. Предлагат се курсове в областта на изобразителното, музикалното, танцовото, театралното, филмовото изкуство и социалните умения.

Оценяването в курсовете е на база присъствие – изисква се поне 70% присъственост през семестъра.

Схема на записване – по един курс на семестър в първата учебна година в професионални направления, които са различни от направлението на записаната програма.

Курсовете по изкуства и социални умения са взаимнозаменяеми с курсовете по спорт.

прочети още
Курсове по изкуства и социални умения

1-ви семестър

Практически курсове (некредитни) - изкуства/архитектура

Практически курсове (некредитни) - изкуства/изящни

Практически курсове (некредитни) - изкуства/кино

Практически курсове (некредитни) - изкуства/музика

Практически курсове (некредитни) - изкуства/театър

Практически курсове (некредитни) - социални умения