Курсове по български език

Кратко представяне:

Общообразователните изисквания по български език имат за цел да дадат нужните езикови умения, които да помагат на студентите в успешното завършване на избраната от тях специалност. Предлаганите курсове са надграждащи над Държавните образователни изисквания по български език за средното училище.

Общообразователните курсове по български език помагат да студентите да покрият минимума на функционална и четивна грамотност, нужна за успешно справяне с обемисти академични текстове.

Успешно покрилите общообразователните изисквания по български език от първата година могат да продължат при желание обучението си и във втората година.

Предлаганите курсове носят 3 кредита и са двусеместриални (два семестъра по 30 часа). Записването за курс се предхожда от установяване на нивото на функционална грамотност: резултати от ДЗИ или диагностика от НБУ.

прочети още
Курсове по български език