Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) - ДО

Програмна схема

Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) - ДО

1-ви семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Тренингови курсове