Египтология

Кратко представяне на програмата:

Програмата има изследователска насоченост в областта на египтологията на докторско ниво, която дава възможност за специализирана интердисциплинарна подготовка в областта на древноегипетската филология, история, култура и религиознание. Тази програма дава възможност за реализация на изследователски проекти, придобиване на преподавателски опит и получаване на умения за писане и рецензиране на научни статии и монографии. Занимава се с изследване на най-новите постижения в областта на египтологията.

прочети още
Египтология

Прием:

Приемът на редовни докторанти включва изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, френски, немски, испански, италиански). Кандидатите представят идеен проект по темата на дисертацията.

Кандидатите за докторантура на самостоятелна подготовка не се явяват на кандидатдокторантски изпит, а представят разработен в основната му част дисертационен труд и библиография.