Логопедия (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя висококвалифицирани научни кадри, които могат да провеждат както фундаментални, така и приложни научни изследвания в различни сфери на езиковата и речевата патология и сродни направления.

Обучението на докторантите се реализира чрез участието им в докторски курсове, научни конференции, симпозиуми, специализирани международни семинари и специализации и др., преподавателска, експертна и консултативна дейност, супервизия на стаж и практически дейности на студенти в бакалавръски и магистърски програми в областта, участие в проекти, публикации и научноизследователската и практическата дейност в областта на езиковата и речевата патология.

прочети още
Логопедия (на английски език)