Кинознание, киноизкуство и телевизия

Кратко представяне на програмата:

Програмата има за цел да подготви високообразовани изследователи на екранните изкуства и университетски преподаватели в областта на киното, телевизията, екранната реклама, визуалната интернет комуникация.

прочети още
Кинознание, киноизкуство и телевизия

Прием:

Приемът на редовни докторанти включва изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, френски, немски, испански, италиански). Кандидатите представят идеен проект по темата на дисертацията.

Кандидатите за докторантура на самостоятелна подготовка не се явяват на кандидатдокторантски изпит, а представят разработен в основната му част дисертационен труд и библиография.