American and British Studies. Comparative Approaches.

Short presentation of the programme:

American and British Studies. Comparative Approaches.

Admission:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите трябва да владеят английски език - минимум ниво B2 според Общата езиковата рамка на Съвета на Европа.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.

Кандидат-студентите, които не притежават необходимите входни компетенции, записват курсове от подготвителен модул, определени от приемната комисия.