Cognitive science

Short presentation of the programme:

The program prepares specialists in the interdisciplinary field of Cognitive Science. It covers courses in cognitive psychology and cognitive modeling, information processing in the brain, constructive memory, psychophysiological research and cognitive processes, information processing in the visual system and higher visual functions, social cognition, spatial cognition, and consciousness. Training courses include a Summer School in Cognitive Science, various seminars including a seminar on memory and analogy, workshops in psychophysiological research and eye tracking, individual and group research courses, and experimental work. All courses in the program are taught in English. Three courses are compulsory: COGM101 Fundamentals of Cognitive Science, COGM001 Experimental Methods, and the Summer School in Cognitive Science.

прочети още
Cognitive science

Admission:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите трябва да притежават базисни познания в една от следните области: психология, информатика, невронауки, лингвистика, природни или технически науки. Изисква се добро писмено и устно владеене на английски език. Нивото на владеене на чуждия език се удостоверява чрез представяне на документ. По изключение се допуска кандидатите да изучават интензивно език паралелно с обучението си.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.