Международни бизнес комуникации (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата се предлага на английски език и има за цел да отговори на нарастващата нужда от специалисти в сферата на международните комуникации, обучението на които се нуждае както от сериозна теоретична подготовка, така и от практически умения, насочени от една страна към управляването на самостоятелни информационни структури, а от друга - свързани с медиите, маркетинга, бизнеса, политиката, неправителствените организации.

Философията на програмата е съобразена, от една страна, с философията на Нов български университет, а от друга страна с наложилите се вече стандарти за обучение и образование в сферата на международните комуникации. Основният акцент на програмата е върху подготвянето на специалисти със знания и опит за работа в международен контекст. Значението на междукулутрните комуникации нараства с бързи темпове, следвайки процесите на глобализация. Организациите - частни и държавни - имат нужда от подготвени експерти, които умеят да планират, реализират и оценяват комуникационни кампании, насочени към различни културни групи и общности.

Важен елемент от учебния процес е студентската мобилност по програма Еразъм. За втория или третия семестър на обучение на студентите в МП Международни бизнес комуникации ще се препоръча да кандидатстват за студентски обмен в партньорски университети.

прочети още
Международни бизнес комуникации (на английски език)

Прием:

Изискванията към кандидатите са:

Бакалавърска степен по обществени комуникации или свързана област.

За кандидати с бакалавърска степен извън тези области приемната комисия предлага списък от подготвителни курсове, които компенсират липсващите базисни познания за продължаване в магистърската степен.

Млади професионалисти със съответен трудов опит (Junior professionals with substantial relevant work experience, EVC's)

Владеене на английски език (Ielts 6.5 или друг равностоен сертификат)