Европейско управление

Кратко представяне на програмата:

Програмата осигурява специализирано образование в областта на европейското управление и икономическата дипломация на Европейския съюз. Обучението в програмата преминава през курсове по политическо развитие, икономическо и институционално управление, бюджетиране и право на Европейския съюз, управление на международната финансова система, регионална и външна политика, дипломация на Европейския съюз, глобално управление и политическия процес. Извънаудиторните учебни форми включват проекти и изследвания по европейска интеграция и публични политики, европейска външна политика и политика на сигурност.

Програмата е разработена и се осигурява с преподаватели от Център "Жан Моне" по Европейски политики на НБУ.

Повече информация за Центъра виж на: https://politicalscience.nbu.bg/bg/jean-monnet-centre-of-excellence

Европейско управление и икономическа дипломация

прочети още
Европейско управление

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Приемът включва мотивационно есе на тема "Защо искам да се обучавам в МП "Европейско управление"? и интервю.