Дипломация и международни отношения

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя специалисти в областта на дипломатическите отношения. През първите два семестъра се изучават тематични блокове "Дипломация и политика", "Глобална политика" и "Регионална политика". Извънаудиторните учебни форми включват проекти, трерингови курсове и практически стаж.

прочети още
Дипломация и международни отношения

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидат-студентите трябва:

- да владеят основните понятия характерни за политическите науки;

- да познават теорията и историята на международните отношения и външната политика;

- да имат знания за водещите тенденции в световната политика в исторически план и съвременен контекст;

- да познават външнополитическите концепции на водещите международни фактори.

Приемът включва мотивационно есе на тема "Защо искам да се обучавам в МП "Дипломация и международни отношения"?" и събеседване с комисия.