Невропсихология (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма (МП) „Невропсихология“ е разработена в сътрудничество между Департамент „Когнитивна наука и психология“ на НБУ и CITY College, който е европейски представител на университета Йорк. Програмата предлага специализирано и задълбочено обучение в областта на невропсихологията, както и основни знания по методология и критично мислене.

МП „Невропсихология“ е насочена към изучаването на поведенческата невробиология, като се фокусира от една страна върху клиничната практика, а от друга – върху задълбочените научно-изследователски умения. Обучението в програмата обръща внимание на когнитивните дефицити в следствие на увреждания на мозъка при клинични популации като пациенти с инсулт, епилепсия, невродегенеративни заболявания, както и деца с неврологични дефицити при развитието. Студентите могат да избират между две специализации: приложна „Клинична невропсихология“ и фундаментална научно-изследователка „Когнитивна невропсихология“. Двете специализации следват една и съща програма от лекционни курсове, но се различават в практическата си част. Специализацията по „Клинична невропсихология“ включва интензивен клиничен практикум, докато тази по „Когнитивна невропсихология“ изисква провеждането на емпирично изследване, последвано от защита на магистърска теза.

Студентите, завършили МП „Невропсихология“ имат различна възможност за реализация в зависимост от избраната спецализация – в клиничната практика (напр. като психлог-асистент) или да продължат обучението си в докторска програма (напр. DPsych или PhD).

прочети още
Невропсихология (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)

Прием:

Candidates with BSc/BA degree can apply for this Master’s programme.

The candidates must have a proof of Proficiency in English (at least level C1)

The programme is suitable for candidates with degree in Psychology, Neuroscience, Healthcare, Biomedical and related fields.

The admission process includes a motivation letter, interview and one reference.

Admission: Ms Desislava Pencheva

dpencheva@citycollege.sheffield.eu

0888435750

Mr. Tihomir Tihomirov, coordinator of City college, office 118, building 1