Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Кратко представяне на програмата:

Програмата обхваща актуални аспекти на предприемачеството, иновациите и технологичното управление на съвременните компютърни и комуникационни технологични индустрии. Аспектите на проектното финансиране, разработката и внедряване на нови системи, предприемачеството в електронните медии и телекомуникационни оператори, аусторсинг компании и системни интегратори на хардуерни и софтуерни ресурси и услуги, дисруптвните електронни технологии, реализация на инфраструктурни проекти в телекомуникациите и компютърните технологии, дистрибуция и поддръжка на цифрови технологии и услуги.

Програмата има една специализация:

- Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" в направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника.

Програмата предлага и подготвителен семестър от БП "Телекомуникации и компютърни технологии" за кандидати с образователно-квалификационна степен "бакалавър" от друго професионално направление.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Прием: