Дигитален маркетинг и социални медии (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)

Кратко представяне на програмата:

Появата на интернет променя из основи света на бизнеса. Естествено, маркетинговите практики са засегнати радикално. Компаниите, които въвеждат цифрови и онлайн инструменти, получават конкурентно предимство. Това води до непрекъснато нарастващо търсене на специалисти по маркетинг с актуални знания в областта на цифровите умения. Новаторската магистърска програма по дигитален маркетинг и социални медии има за цел да подготви студентите с такива мощни умения. Студентите развиват аналитичен подход към всички текущи маркетингови практики и критична способност да ги преразглеждат, адаптират или дори ги трансформират.

прочети още
Дигитален маркетинг и социални медии (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)

Прием:

Прием: г-жа Десислава Пенчева

dpencheva@citycollege.sheffield.eu

0888435750

Секретар-специалист:

Тихомир Тихомиров, координатор на City College, 118-1