Международен бизнес и развитие

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма „Международен бизнес и развитие“ дава възможност за получаване на знания и умения за реализация в областта на осъществяването и управлението на бизнес в международна среда, за завладяването и задържането на нови перспективни пазари, за създаването и прилагането на публични и частни външноикономически стратегии и политики.

Образователната цел на обучението на магистърска програма „Международен бизнес и развитие” е подготовката на висококвалифицирани и компетентни специалисти с обща икономическа подготовка и специализирани функционални познания в областта на външноикономическите отношения и организацията и управлението на международния бизнес.

Програмата на обучение е съобразена с най-новите тенденции в развитието на глобалната икономика, дава съвременни познания за теорията и практиката на международния бизнес и подготвя студентите за практическа реализация в организации с външноикономическа дейност.

Обучението в програма „Международен бизнес и развитие” спомага за формирането на комплекс от знания и умения, развиващи и обогатяващи експертизата и управленския капацитет на обучаваните, като по този начин осигурява конкурентно предимство в професионалната им реализация.

Екипът, провеждащ обучението се състои от млади, висококвалифицирани и иновативни в методите на преподаване специалисти с богат академичен и професионален опит. Преподаването чрез практически симулации и реални казуси и постоянното участие на водещи експерти от практиката в учебния процес доближава максимално обучението и студентите до действителните условия и най-актуалните тенденции в международния бизнес.

Обучението се осъществява от преподаватели от Департамент „Икономика“ с дългогодишен академичен и практически опит в областта на международната търговия, международните финанси, международния маркетинг и международния бизнес.

Курсовете в магистърска програма „Международен бизнес и развитие” са разработени на основата на консултации с български компании, активно участващи в международния бизнес, и с държавната администрация, регулираща тази дейност.

Обучението се реализира в рамките на два семестъра.

прочети още
Международен бизнес и развитие

Прием: