Артмениджмънт. Управление на културни институции и творчески индустрии

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии) е ориентирана към изграждане на специалисти, способни да създадат и развият собствени културни институции и да управляват културни/ творчески индустрии. Стремейки се да предостави възможност на студентите да придобият предприемачески и управленски знания и умения в сферата на мениджмънта на кутурните институции и творческите индустрии, програмата предлага аудиторни курсове в тези области. Обучението е съпроводено с извънаудиторни учебни форми, които включват разработване на проекти, както и стаж в културни институции. Програмата е подходяща за работещи в сферата на неправителствения сектор, включително читалищна дейност, както и за хора, реализиращите се в частния бизнес и публичния сектор и развиващи дейност, насочена към културата и изкуствата.

прочети още
Артмениджмънт. Управление на културни институции и творчески индустрии