Бизнес развитие в мрежови индустрии: енергия, телекомуникации, транспорт

Кратко представяне на програмата:

Студентите, които изучават тази програма, ще имат възможността да комбинират знания в областите на бизнес администрацията, телекомуникациите и транспорта. Структурата й се базира на разбирането, че развитието на технологиите и промените в пазарната среда изискват изкисват бърза адаптация на стратегическото мислене и на управленските техники. Това е още по-валидно в енергетиката, телекомуникациите и транспорта, където съществува много силна взаимна връзка между технологии и бизнес.

Програмата има продължителност три семестъра. Тя обединява три сектора, в които структурата на пазарите и регулацията има сходни принципи. Включва курсове по икономика, конкурентна среда, регулация, количествен анализ финансови пазари, корпоративно управление, сигурност на инфраструктурата и специализирани курсове , фокусирани върху проблематиката на отделните сектори.

Тя е насочена към студенти с интереси към кариерно развитие в областта на мрежовите индустрии, регулаторните агенции, изследователски и консултантски организации, ориентирани към тези сектори. Залага на ориентирано към практиката, съвременно интерактивно обучение с участие на водещи университетски преподаватели и експерти от бизнеса.

прочети още
Бизнес развитие в мрежови индустрии: енергия, телекомуникации, транспорт

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите е необходимо да притежават базисни познания по икономика, основи на правото, мениджмънт.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.

По преценка на приемната комисия кандидат-студентите, които не притежават необходимите входни компетенции, записват курсове от подготвителен модул. Кандидат-студентите със степен "професионален бакалавър" задължително записват надграждащ семестър.