Политически мениджмънт и публични политики

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага обучение в областта на политическия анализ и политическата практика. Обучението в програмата преминава през курсове по сравнителни политически системи и публични политики, политически маркетинг и политическо лидерство, методи за анализ на публични политики, политическа психология и лобизъм. Извънаудиторните учебни форми включват Ad hoc курсове, самостоятелни работи и проекти.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Политически мениджмънт и публични политики

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите трябва да притежават базисни познания в областта на политическите и социални науки.

Приемът включва интервю с директора на програмата и мотивационно есе.

По преценка на приемната комисия кандидат-студентите, които не притежават необходимите входни компетенции, записват курсове от подготвителен модул.