Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

Кратко представяне на програмата:

Програмата обучава специалисти в една от най-бурно развиващите се области на съвременните компютърни технологии. Обучението преминава през курсове по графичен дизайн, графика и илюстрация, графичен дизайн на страница, книга, списание, плакат, рекламен дизайн, история на изкуството, графичен дизайн за уеб платформи, уеб дизайн и 3D дизайн. виртуалната сценография, видео реклама, видео клипове и апликации за дигитални платформи.

прочети още
Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите трябва да притежават базисни познания в областта на тотал-графичния дизайн на фирма.

Завършилите бакалавърска програма "Графичен дизайн" представят портфолио с работи по графичен дизайн и шрифт. Завършилите друга бакалавърска или магистърска програма представят портфолио с рисунки.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.

По преценка на приемната комисия кандидат-студентите, които не притежават необходимите входни компетенции, записват курсове от подготвителен модул.