Мюзикъл – музикална драма и комедия

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма „МЮЗИКЪЛ – МУЗИКАЛНА ДРАМА И КОМЕДИЯ" е практически насочена и задълбочава знанията и умението на студентите в областта на мюзикъла и неговата музикална, танцова и сценична интерпретация.

Програмата се изучава в три семестъра, в които студените избират във всеки семестър:

? 3 Аудиторни лекционни курса (кредитни) – общо 9 кредита от предлагани 4 курса;

? 2 Практически курса (кредитни), индивидуален – 6 кредита от предлагани 4 курса;

? 5 Извънаудиторни учебни форми (кредитни) – 15 кредита от предлагани 7 курса в 1 и 2 семестър и 1 курс – Стаж в 3 семестър.

Програмата предлага обучение по специалността Вокално изпълнителство за мюзикъл като включва изучаването на специализирано пеене, камерна музика, актьорско майсторство, импровизация, музициране в различни музикални състави - дуо, трио, квартет, квинтет, специализирани танци за мюзикъл и т.н. Програмата е иновативна в образователната действителност в България и отговаря на съвременно обучение, гъвкавост и индивидуален подход на преподаване, както и с осигуряването на големи възможности за практическа изява на студентите и за реализацията им като специалисти в областта на мюзикъла, музикалната драма и музикалната комедия след завършвонeто на обучението.

прочети още
Мюзикъл – музикална драма и комедия

Прием:

Приемът в програмата е следният: Кандидатите трябва да имат завършено ниво "бакалавър". Тези, което са завършили бакалавър в областта на музикалните изкуства се обучават 3 семестъра а тези които са се обучавали в друга област се изготвя индивидуална програма на обучение което трае минимум 4 семестъра, като първият е подготвителен модул.

Специализиран изпит:

- Практически изпит – изпълнение на произведение по избор на кандидата (пеене на минимум две различни в стилово отношение пиеси).

- Есе на тема: Защо избрах да се обучавам в Магистърска програма „МЮЗИКЪЛ – МУЗИКАЛНА ДРАМА И КОМЕДИЯ " в НБУ

- Интервю на кандидата с Комисията по прием.