Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата

Кратко представяне на програмата:

Основната привлекателност е симбиозата между изкуство от стъкло с архитектурата и дизайна и обратно; завършилите програмата ще получат и отлична практическа и теоретична подготовка; профилът на кандидат студентите са бакалаври от програми по изкуства и дизайн, както магистри по архитектура от НБУ и други ВУЗ-ове. Програмата е съвместна с университета "Тамаш Батия" гр. Злин, Чехия. Цикълът на обучение е две години/четири семестърa. Програмата предлага курсове на английски и чешки език

прочети още
Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата

Прием:

Кандидатите трябва да имат бакалавърска или магистърска степен.

Приемът включва представяне на мотивационно есе и портфолио, както и събеседване с изпитна комисия.