Криминология и политики за превенция на престъпността

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма осигурява възможно най-висока квалификация в сферата на превенцията на престъпността, социализацията и ресоциализацията на крииминално застрашени и проявени лица в доктринален и практически аспект. И доколкото ефективната превенция и контрол на престъпността са важен елемент на националната сигурност, то настоящата програма е ориентирана към сектора на националната сигурност.

прочети още
Криминология и политики за превенция на престъпността

Прием:

Завършена образователна степен "бакалавър" или "магистър" по обществени науки: философия, социология, политология, право, публична администрация, психология, педагогика, национална сигурност, полицейски и военни специалности.

Кандидатите с образователна степен от област, различна от тази на програмата, записват курсове до девет (9) кредита от подготвителния модул.