Music Performance (in English)

Short presentation of the programme:

Music Performance (in English)

Admission:

Приемът в програмата е следният:

Кандидатите трябва да имат завършено ниво "бакалавър". Тези, което са завършили бакалавър в областта на музикалните изкуства се обучават 4 семестъра (специализации в областта на класическата и поп/джаз музика), а тези които са в друга област - минимум 5 семестъра, като първият е подготвителен.

Специализиран изпит:

Интервю на кандидата с Комисията по прием, при което кандидатът по-желание може да изпълни музикални произведения.