Плакат и комуникативен дизайн

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма "Плакат и комуникативен дизайн" има за цел да надгради знанията и уменията в областта на авторския плакат, графичен и комуникативен дизайн. Обучението е структурирано в три редовни семестъра, с включен подготвителен блок, предлагащ възможност на кандидатите с придобита бакалавърска образователна степен от друго научно направление да постигнат основни знания и умения, необходими за продължаване на образованието в сферата на плакатното изкуство и комуникативния дизайн.

Програмата дава широк профил от знания и ориентири за съвременните тенденции в плакатното изкуство и комуникативния дизайн.

През трите семестъра на обучение в програмата се разглежда жанровото многообразие на плакатното изкуство, както и всички аспекти на съвременната приложната графика. Посредством тематично разработени курсове, студентите се обучават в идейното създаване и проектиране на плакат, рекламна графика, етикет, опаковка, запазен знак, фирмен стил, пиктография и др. В образователния процес се обръща специално внимание на шрифта, типографията и калиграфията като основни изразни средства на модерния графичен дизайн. Чрез теоретични лекции, семинари и конференции, студентите се запознават с традициите и постиженията на българския и световен плакат и приложна графика. Обучението се допълва и от курсове, засягащи специализираните компютърни програми за графичен дизайн.

Важен акцент в програмата е възможността в третия семестър за стажове и практики в различни в рекламни агенции и УПИЗ, чиято цел е да осигурят достъп на студентите до външната професионална среда и работата им по конкретни реални проекти.

прочети още
Плакат и комуникативен дизайн

Прием:

Кандидатите трябва да са завършили бакалавърска или магистърска степен по специалност в областта на пластичните изкуства, графичния дизайн. Приемат се и кандидати бакалаври или магистри от други специалности, които записват подготвителен блок. Всички кандидати се явяват на специализиран изпит - представяне на портфолио със свободни творби и събеседване с изпитна комисия.