История, политика и религия

Кратко представяне на програмата:

Предлаганата магистърска програма е в областта на хуманитарните науки с акцент върху историята и религията. Образованието в областта на хуманитаристиката е едно от най-старите и базови академични образования в целия свят, историята и ролята на религиите в националната и световна политика са едни от най-актуалните и дискутирани проблеми в съвременния свят. Поради своя интердисциплинарен характер в програмата се предлагат магистърски курсове, освен от департамент "История" и от други департаменти в НБУ. С трите си специализации: "Епохи на преход", "Религията в историята" и "Публични и социални политики - история и съвременни проблеми", програмата има силна прагматична насоченост и поради тази причина е привлекателна, защото прави завършилите я студенти конкурентно способни на трудовия пазар.

прочети още
История, политика и религия

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите трябва да притежават базисни познания в областта на историята.

Приемът включва интервю и мотивационно есе. По преценка на приемната комисия кандидат-студентите, които не притежават необходимите входни компетенции, записват курсове от подготвителен модул.