Писмен и устен превод

Кратко представяне на програмата:

ПРИЗНАНИЕ ЗА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ: Генералната дирекция „Писмени преводи" към Европейската комисия добави Магистърската програма „Писмен и устен превод", предлагана от департамент „Чужди езици и култури" в НБУ, към Европейската мрежа на магистърските програми (European Master's in Translation) за периода 2019-2024 г. Това е висока оценка за програмата и определен атестат за качеството на обучението на преводачи. Бъдещи студенти, очакваме Ви!

https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-masters-translation-emt_en

МП „Писмен и устен превод” подготвя специалисти в областта на превода и междукултурната комуникация, които владеят професионално един или два чужди езика и имат умения за водене на конструктивен диалог в междуетнически и международен контекст. Студентите придобиват компетенции в актуалните видове и жанрове на писмения и устния превод и усъвършенстват уменията си за организация на делови преговори и конференции, което спомага за бързата им адаптация към пазара на труда. Програмата предлага новаторски курсове като машинен превод и езикова локализация, филмов превод, субтитриране за хора с увреден слух и жестов превод. Студентите развиват изследователски умения, както при разработването на научни проекти, така и в конкретното прилагане на резултатите от тях в професионалната си практика. Програмата предлага възможност за обучение и придобиване на магистърска степен по превод от и на следните езици: български, английски, немски, френски, испански, италиански, гръцки, арабски и руски. В програмата могат да се обучават бакалаври както от филологически, така и други области на знанието.

прочети още
Писмен и устен превод

Прием:

В програмата се приемат кандидати с бакалавърска или магистърска степен по филология на чужд език, както и студенти с бакалавърска или магистърска степен по други специалности с владеене на един/два чужди езика.

Нивото на владеене на активен чужд език е минимум С1 за първи чужд език и минимум В2 за втори (пасивен) чужд според Общата езиковата рамка на Съвета на Европа.

Приемът включва:

(1) интервю на български и чужд език, по време на което се оценяват мотивацията, общата култура, езиковите и комуникативните умения на кандидата.

(2) писмен превод на неспециализиран текст (обем до една стандартна страница) от чужд език на български език с речник;

(3) устен превод на неспециализиран текст (обем до половин стандартна страница) от чужд език на български език (до половин стандартна страница) без речник.