Живопис

Кратко представяне на програмата:

Програмата обучава в различни жанрове на живописта - портрет, натюрморт, пейзаж, фигурална композиция и др. Обучението в програмата преминава през курсове по артистични практики в живописта, натурна рисунка в живописта, композиция в цвят, теория на цвета, пърформанс, инсталации - уъркшоп, класически и съвременни технологии в живописта. Извънаудиторните учебни форми включват изложби, практики в ателиета, пърформанси.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Живопис

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите трябва да притежават базисни познания в областта на изобразителните изкуства.

Приемът включва специализиран изпит - представяне на портфолио със свободни живописни работи и събеседване с изпитната комисия.

По преценка на приемната комисия кандидат-студентите, които не притежават необходимите входни компетенции, записват курсове от подготвителен модул.